sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

O novobudovanom Dátovom centre pre výskum a vývoj hovorí v TA3 riaditeľ CVTI SR

 

Utorkový podvečer 8.septembra 2009 bude v spravodajskej televízii TA3 patriť riaditeľovi CVTI SR prof. RNDr. Jánovi Turňovi, CSc. a téme Dátové centrum pre výskum a vývoj v SR.
Hlavná téma je nasmerovaná na otázky súvisiace s cieľmi budovania tohto nového špecializovaného dátového centra, ako aj rolu CVTI SR - transformujúcej sa inštitúcie pre aktívnu podporu potrieb rozvoja vedy a výskumu na prahu 21.storočia.
Diskusia je poodhalením, aké dynamické zmeny sa na tomto poli dejú v ostatných 20-tich rokoch
 

[ Záznam z diskusie – v archíve TA3 ]

 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NÁZOV:
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a Vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
33 133 963,58 Eur

OBDOBIE REALIZÁCIE:
06.2009 – 06.2014
OBDOBIE REALIZÁCIE PREDĹŽENÉ DO: 14.06.2015

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR
 
1