sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Napísali o nás Hospodárske noviny

 

V dnešných Hospodárskych novinách (príloha Kariéra) bola zverejnená informácia o cieľoch budovaných Dátového centra pre výskum a vývoj riešiteľom Centrom vedecko-technických informácií.
Cieľom projektu, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, je vybudovať dátové centrum pre výskum a vývoj, ktoré bude uchovávať a spracúvať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
Doterajšie úspešné aktivity slovenského vedeckého potenciálu dostávajú takto v medzinárodnom kontexte silný infraštruktúrny ale aj nástrojový impulz na podporu, spoluprácu a napokon aj zviditeľnenie domácich výskumno-vývojových trendov s omnoho väčším priestorom na prirodzenú cezhraničnú integráciu.
 

[ Článok nájdete tu... ]

 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NÁZOV:
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a Vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
33 133 963,58 Eur

OBDOBIE REALIZÁCIE:
06.2009 – 06.2014
OBDOBIE REALIZÁCIE PREDĹŽENÉ DO: 14.06.2015

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR
 
1