sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Štartuje národný projekt budovania jedného z najväčších dátových centier pre vedeckú a výskumno-vývojovú komunitu na Slovensku !

 

Dňa 15. júna 2009 bola na pôde Ministerstva školstva SR v Bratislave podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 33 133 963,58 EUR (998 193 786,81 SKK pri konverznom kurze SKK/EUR: 30,126) pre prijímateľa – príspevkovú organizáciu Centrum vedecko-technických informácií SR, ktorého zriaďovateľom je toto ministerstvo.

CVTI SR sa na základe tejto zmluvy stáva riešiteľom už druhého národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj, ktorého predmetom je vybudovanie infraštruktúry moderného špecializovaného dátového centra pre vedeckú komunitu SR, poskytujúceho okrem štandardných služieb datacentra aj špecializovaný servis pre výskum a vývoj u nás.
Projekt je načasovaný na 5 rokov a prvá prevádzková podpora slovenskej vedy a výskumu v európskom a aj celosvetovom kontexte začne už v priebehu roka 2010.

Informáciám o Dátovom centre je venovaná vlastná informačná stránka: http://dc.cvtisr.sk  


 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NÁZOV:
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a Vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
33 133 963,58 Eur

OBDOBIE REALIZÁCIE:
06.2009 – 06.2014
OBDOBIE REALIZÁCIE PREDĹŽENÉ DO: 14.06.2015

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR
 
1